top of page
Winter STREAK header.jpg

PROFISYONATRAVERIvè

Pwogram Wellness Winter STREAK la se yon pwogram kominotè GRATIS 12 semèn ki fèt pou ankouraje byennèt nan ankouraje patisipan yo ogmante aktivite fizik, manje an sante ak diminye estrès. Li se yon fason amizan ak efikas pou ogmante sante w ak byennèt ou pandan mwa ivè frèt sa yo.

Ki sa ki  selaobjektif? 

Enskri pou imèl chak de semèn pou konsèy ak mizajou!

Ranpli yon STREAK nan nenpòt fòm oswa mòd pou mete ansanm chak jou, ki konsistan, abitid sante sou tan. WellSpan Health ak patnè kominotè li yo te kreye yon seri de atelyekat bengo ak a bibliyotèk resous pou sipòte w nan vwayaj sa a. Angaje nan nenpòt nivo epi sèvi ak zouti ki disponib pou ou pou ou ka STREAK nan mwa ivè yo.

KI MOUN KA PATISIPE?

Defi sa a louvri pou tout moun. Envite mari oswa madanm ou, patnè w, pitit ou, kòlèg travay ou ak zanmi w pou patisipe avèk ou pandan w ap “STREAK” pandan sezon livè a!

Winter Activity

Aprann ak touche

Ou gen anpil opsyon pou genyen yon panyen swag Sante & Byennèt!

  • Enskri pou imèl nou chak de semèn - 1 antre

  • Patisipe nan yon atelye - 1 antre pou chak atelye asiste. Si w rate atelye a ap viv la, ou ka jwenn 1 antre pou gade anrejistreman an (maximum 6 antre)

  • Ranpli yon evalyasyon atelye - 1 antre pou chak evalyasyon atelye ranpli epi soumèt (maximum 6 antre)

  • Ranpli sondaj sou pwogrè Winter STREAK nan mwa mas - 1 antre

KI LÈ NOU KÒMANSE?

Winter STREAK la kòmanse lendi 3 janvye 2022 jiska vandredi 25 mas 2022. Ou ka rantre nan nenpòt ki lè pou kalifye pou prim.

Atelye 1- 1% Plis

(Sandy Gladfelter, Edikatè Sante) mèrdi 5 janvye
Fè 1% plis pou reyalize rezilta yo

Atelye 4 - Transfòme Demo Kuizin Manje Konfò

(Emma Sharp, RDN) mèrdi 16 fevriye
Transfòmasyon resèt ki an sante - Zucchini Lasagna & Pumpkin Roll

Atelye 2 - Kreye yon Envantè Byennèt Ivè

(Kim Crider, Kowòdonatè Sante Kominotè) mèrdi 19 janvye
Fikse objektif ak entansyon ak objektif

Atelye 5 - Gou gou a ak yon tòde

(Fran Hadley, RDN) mèrdi 2 mas
Eksplore engredyan ki an sante pou aleje manje konfò pi renmen yo

Atelye 3 - Eksplore bèl bagay nan sezon fredi

(Linda Huber, Edikatè Sante) mèrdi 2 fevriye
Aprann kijan pou fè egzèsis san danje pandan mwa ivè yo

Atelye 6 - Maksimize sante w

(Melanie Wells, Kowòdonatè Byennèt Kominotè) mèrdi 16 mas
Egzèsis antrennman lakay ou ak konsèy pou viv byen

bottom of page